Filmik nakręcony w Meyn Polska Sp. z o.o. w 2010 roku celem odtworzenia (przedstawienia zawodu opratora maszyn CNC). W ścisłym związku z praktykami zawodowymi uczniów jakie mają miejsce w naszej firmie.